Română 

"Cel ce primeşte cuvintele Cuvântului lui Dumnezeu, primeşte pe Dumnezeu, primeşte pe Dumnezeu-Cuvântul."

May
01
2021
Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului retrăită în inimile noastre ne oferă prilej de schimbare lăuntrică. Privind jertfa Mântuitorului, primim puterea de a ne pune pe noi înșine, în slujba semenului nostru; iar prin Învierea lui Hristos, reușim să vedem moartea înfrântă, în fața puterii dumnezeiești, având în același timp nădejdea propriei noastre învieri. Fie ca Lumina Învierii să se reverse neîncetat în sufletele noastre! Hristos a înviat!

Arhim. Nicolae Moldovan
cu obștea Sfintei Mănăstiri Nicula
separator
Dec
22
2020
Fie ca Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, în ieslea Bethleemului, să ne fie nouă prilej de recunoștință și mulțumire pentru darurile primite în orice clipă de la Dumnezeu. Iar acum, în ceas de sărbătoare sfântă, să mărturisim prin colinde credința străbună și mântuitoare.

Arhim. Nicolae Moldovan
împreună cu obștea Mănăstirii Nicula
separator
Apr
18
2020
Bucuria Învierii Domnului să ne aducă în casele tuturor lumină, iubire și speranță, credință în biruința lui Hristos asupra păcatului şi a morţii, credință în Lumina Învierii lui Hristos.
Sărbători binecuvântate!

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Arhim. Nicolae Moldovan cu obștea Sfintei Mănăstiri Nicula
separator
Mar
26
2020
Săvârşirea slujbei Sfântului Maslu de obşte (comun) se suspendă, iar preoţii vor îndemna pe credincioşi să citească în schimb, miercurea şi vinerea, acatistul unui sfânt vindecător: Sfântul Ierarh Spiridon, Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica ş.a..
separator
Mar
22
2020
Art. 9. – (1) Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins: „(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online. (3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora".
separator
Mar
06
2020
Vineri, 06 martie 2020, cu începere de la ora 16:00, PS Benedict Bistrițeanul va săvârși, la Mănăstirea Nicula, Liturghia Darurilor mai înainte sfințite.
separator
© 2021 Mânăstirea Nicula - Toate drepturile rezervate.