Română 

"Întristările ce vin oamenilor sunt urmările păcatelor şi relelor lor. Dacă le răbdăm cu rugăciune, atunci vedem că vin iarăşi cele bune."

Aug
06
2010

Adormirea Maicii Domnului

Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormirea lumea nu ai părăsit, de-Dumnezeu-Născătoare, mutatu-te-ai la viaţă, fiind maica vieţii, şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre!

 

Praznicul Adormirii Maicii Domnului este cel mai răspândit, mai cunoscut şi mai iubit din toată lumea creştină. Plin de frumuseţe şi mireasmă duhovnicească, revarsă an de an izvoare de har, de putere şi de bucurie cerească.

Mireasma sfântă şi bucuria tainică care s-au revărsat în casa din Sion, când cea nenuntită a fost chemată la cer de către Fiul şi Dumnezeul ei, o simt şi astăzi binecredincioşii creştini care o iubesc pe Maica Domnului şi o cinstesc în toate bisericile şi mai ales mănăstirile ortodoxe, ocrotite şi acoperite de harul ei. Parcă o vedem aievea pe Preacurata Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos aşezată cu bună-cuviinţă pe patul ei, înconjurată de Sfinţii Apostoli, aduşi pe norii cerului de la marginile pământului. Înconjurată de sfinţii ierarhi şi preoţi, care tămâiază cinstitul ei trup, rugându-se şi cântând sfânta slujbă, împreună cu îngerii şi poporul adunat. Vedem pe dulcele ei Fiu, Iisus Hristos, Împăratul slavei, înconjurat de puterile cereşti, primindu-i sufletul nevinovat în braţele Sale. Vedem pe întristatul apostol Toma, care din pricina întârzierii sale, deschizând mormântul, nu mai găseşte trupul Preacuratei şi constată împreună cu ceilalţi apostoli că el a fost înălţat la cer. Vedem apoi şi bucuria lui şi a celorlalţi apostoli, când Maica Domnului, arătându-se în văzduh, înconjurată de sfinţii îngeri, le dă pace de la Fiul ei şi le spune: bucuraţi-vă, căci eu sunt cu voi în toate zilele.

Dintre toate sărbătorile Preacuratei, acest praznic al Adormirii ei este cel mai dătător de bucurie şi aducător de speranţă, fapt dovedit şi prin marile pelerinaje care se fac anual la sfintele mănăstiri.

Un loc unic de pelerinaj pentru acest praznic este Sfânta Mănăstire Nicula. Cunoscută în toată lumea creştină prin sfânta icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului Îndrumătoarea, ea a devenit în ultimii ani cel mai important loc de pelerinaj din ţară şi unul dintre cele mai importante din Europa de Est.

Pentru a fi prezenţi la Slujba Privegherii din ajunul Praznicului şi la Sfânta Liturghie arhierească de a doua zi, sutele de mii de pelerini iau cu asalt poiana mănăstirii, cu două-trei zile mai devreme, petrecând acest timp în neîncetate rugăciuni şi cântări, închinate lui Dumnezeu şi Sfintei Sale Maici, Pururea Fecioara Maria.

Prin abundenţa harului dumnezeiesc, care se coboară în acest loc sfânt, la rugăciunile preoţilor, monahilor şi a sutelor de mii de credincioşi, se fac an de an minuni şi vindecări. Întreaga sărbătoare a Maicii Domnului este o minune. Ea se aseamănă cu Sărbătoarea Învierii Domnului la Ierusalim, unde an de an se petrece minunea Sfintei Lumini.

Oricine vine aici, doreşte să devină una cu acea mare mulţime de credincioşi, care ţinând o lumânare aprinsă, devin ei înşişi lumină. Transfiguraţi, ei aduc laudă, cântare şi mulţumire Maicii Domnului, Preacurata Fecioară Maria, şi Fiului ei iubit.

La Nicula, aşa cum spunea părintele exarh Dumitru Cobzaru, vin credincioşii care poartă pe Maica Domnului şi Sfânta Mănăstire Nicula în sufletele lor, în casele lor şi în viaţa lor de zi cu zi.

Ei vin an de an, la fiecare hram care mereu este nou. Hramul şi pelerinajul de aici a devenit un prototip pentru toate hramurile mănăstirilor din Transilvania. Maica Domnului îi aşteaptă în catapeteasma altarului sfintei biserici, întâmpinându-i plină de slavă, lumină şi frumuseţe cerească. În ochii ei mari şi luminoşi, care ne privesc din sfânta sa icoană, strălucesc lacrimile bucuriei revederii şi a reîntâlnirii. Credincioşii îi spun Maicii Sfinte necazurile, bucuriile şi dorurile lor, iar ea îi ascultă cu tăcere nepământească şi le aduce mângâierea, pacea şi bucuria ei şi a Fiului ei. Ei îi mulţumesc şi-i cântă bucuroşi, iar ea îi binecuvintează şi îi poartă în suflet până la o nouă reîntâlnire.

Cu mult dor îi aşteaptă Măicuţa Sfântă şi anul acesta pe toţi cei care îşi îndreaptă gândurile şi simţirile spre ea, pentru ca ei să se întoarcă apoi acasă cu pacea și bucuria rugăciunii şi dragostei împlinite.

 

Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei, celei ce te sui de la pământ la cer, cântare cu cucernicie, pentru preacinstita ta Adormire, aducem ţie Născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruinţă peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte ne păzeşte pe noi, ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi!

separator
© 2018 Mânăstirea Nicula - Toate drepturile rezervate.