Română 

"Credinţa neclintită este un turn întărit şi Hristos se face toate celui ce crede."

Apr
21
2022

"Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac." (Ioan 11, 25-26)


Sărbători binecuvântate!

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Arhim. Nicolae Moldovan cu obștea Sfintei Mănăstiri Nicula

separator
Feb
03
2022
Poți redirecționa până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Sunt trei variante pentru depunrea formularului 🔗:

  1. se trimite online, completat, la ANAF - dacă aveţi semnătură electronică autorizată
  2. se depune personal, pe suport scris, la ANAF
  3. se trimite completat şi semnat de mână la mănastire, urmând să-l depunem noi.

Vă mulţumim!

separator
Dec
24
2021

Bucuria sfintelor sărbători să ne umple sufletele de har, spre comuniunea deplină cu Pruncul Hristos, Cel ce se naște în Betleemul Iudeii. Pe care să-L primim cu adevărat în peștera sufletelor noastre spre sfințire, iar darurile noastre către Domnul să fie: aurul credinței, smirna răbdării și tămâia dragostei!


Arhim. Nicolae Moldovan cu obștea Sfintei Mănăstiri Nicula

separator
Oct
08
2021

Cu regret şi durere în suflet, dar cu nădejdea în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, aducem la cunoștința slujitorilor sfintelor altare, a viețuitorilor din mănăstiri și a credincioșilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, că Preasfințitul Părinte Vasile, Episcop Emerit și fost Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în perioada 1998-2019, a trecut la cele veșnice în ziua de vineri, 8 octombrie 2021, la ora 11:30.

Slujba Prohodului se va oficia în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca luni, 11 octombrie 2021, după următorul program:

  • 09:00 – Sfânta Liturghie arhierească
  • 12:00 – Slujba Prohodului propriu-zisă, oficiată de către un sobor de arhierei, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
  • Înhumarea în cripta ierarhilor de sub altarul Catedralei Mitropolitane


Rugăm pe Hristos Domnul, Cel înviat din morți, să-i facă parte de odihnă întru Împărăția Sa!
Biroul de presă al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului
PS Vasile Somesanul
separator
May
01
2021
Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului retrăită în inimile noastre ne oferă prilej de schimbare lăuntrică. Privind jertfa Mântuitorului, primim puterea de a ne pune pe noi înșine, în slujba semenului nostru; iar prin Învierea lui Hristos, reușim să vedem moartea înfrântă, în fața puterii dumnezeiești, având în același timp nădejdea propriei noastre învieri. Fie ca Lumina Învierii să se reverse neîncetat în sufletele noastre! Hristos a înviat!

Arhim. Nicolae Moldovan
cu obștea Sfintei Mănăstiri Nicula
separator
Dec
22
2020
Fie ca Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, în ieslea Bethleemului, să ne fie nouă prilej de recunoștință și mulțumire pentru darurile primite în orice clipă de la Dumnezeu. Iar acum, în ceas de sărbătoare sfântă, să mărturisim prin colinde credința străbună și mântuitoare.

Arhim. Nicolae Moldovan
împreună cu obștea Mănăstirii Nicula
separator
© 2022 Mânăstirea Nicula - Toate drepturile rezervate.